Cách làm Kỷ yếu độc nhất vô nhị: Nghịch level Ngu

Học sinh nghịch ngu làm kỷ niệm chia tay nhau cuối cấp. Hình ảnh cách học sinh để lại kỷ niệm vui và khó phai nhất dành cho nhau dịp chia tay cuối cấp. Đây có thể coi là kỷ yếu độc nhất vô nhị của lớp.

triệu Like!

Nguồn: Viet Quan