Chim bồ câu quay tròn trên nóc nhà =))

Submitted By: ChuCuoi on May 25, 2017

0

0

268

...

Hình ảnh chú Chim bồ câu quay tròn trên nóc nhà do đậu lên quạt thông gió. Chim đậu quạt thông gió quay tròn trên nóc nhà hài hước