Đi bộ đội mất người yêu :(

Submitted By: ChuCuoi on May 26, 2017

0

0

1133

Đi bộ đội mất người yêu :(

5 năm đại học anh chờ

3 năm nghĩa vụ ai ngờ mất em :(

Đắng lòng thanh niên đi nhập ngũ, người yêu ở nhà đi lấy chồng mất tiêu và còn gửi thiệp nữa. Đắng!