Một giải pháp chống cầm nhầm đò dùng học tập

Một giải pháp chống cầm nhầm đò dùng học tập đó là bạn hãy dán ảnh thẻ lên toàn bộ đồ dùng cá nhân, bút viết, sách vở như hình trên là xong =))

Nói không với chộm cắp học đường =))