Trò chơi vụt chân cực hại não - Chơi ai nhanh tay hơn cực hài hước với mấy ông trong video luôn :D

Anh em tổ chức làm phát như thế này nhẩy. Tay nhanh hơn não là đây cmnr =))