Trump đùa nghịch với Giáo hoàng Vatican

Submitted By: ChuCuoi on May 25, 2017

0

0

1140

...

Hình ảnh động tổng thống Trump đùa nghịch với Giáo hoàng Vatican khi chụp ảnh cùng nhau. Trump sờ tay giáo hoàng rồi trum bị giáo hoàng đánh =))

Hình ảnh tổng thống Donal Trump thiếu nghiêm túc khi chụp ảnh với giáo hoàng