Cách làm Kỷ yếu độc nhất vô nhị: Nghịch level Ngu

Học sinh nghịch ngu làm kỷ niệm chia tay nhau cuối cấp. Hình ảnh cách học sinh để lại kỷ niệm vui và khó phai nhất dành cho nhau dịp chia tay cuối cấp. Đây có thể coi là kỷ yếu độc nhất vô nhị của lớp.

triệu Like!

Nguồn: Viet Quan

Không trả lời bình luận - và cái kết đắng!

Ảnh chế hậu quả của việc không trả lời bình luận trên facebook. Không reply comment bị xử đẹp =))